Informace k testu zapisovatele

Test se skládá z náhodně vylosovaných dvaceti otázek, které jsou rozděleny do dvou sekcí.

U každé otázky je podle náročnosti nastaven časový limit. V případě, že tento limit přetáhnete, test se automaticky přepne na další otázku bez možnosti vrácení.

V případě, že odpovíte na otázku před vypršením časového limitu a chcete pokračovat k otázce následující, stačí pouze kliknout na příslušné tlačítko - "Další otázka".

Každá správně zodpovězená otázka z dvaceti je ohodnocena pěti body, maximum je sto bodů.

První část obsahuje 15 otázek a je zaměřena na otázky týkající se zápisu o utkání.

Druhá část pak obsahuje 5 otázek a týká se signalizace rozhodčích..

Po zodpovězení poslední dvacáté otázky je Váš test ihned vyhodnocen. Protokol z testu Vám vzápětí přijde na Vámi zadaný e-mail, kde se kromě výsledku dozvíte i Vaše špatně zodpovězené otázky spolu se správnými odpověďmi.

Informace k testu z předpisů

Test se skládá z náhodně vylosovaných dvaceti otázek.

U každé otázky je podle náročnosti nastaven časový limit. V případě, že tento limit přetáhnete, test se automaticky přepne na další otázku bez možnosti vrácení.

V případě, že odpovíte na otázku před vypršením časového limitu a chcete pokračovat k otázce následující, stačí pouze kliknout na příslušné tlačítko - "Další otázka".

Každá správně zodpovězená otázka z dvaceti je ohodnocena pěti body, maximum je sto bodů.

Po zodpovězení poslední dvacáté otázky je Váš test ihned vyhodnocen. Protokol z testu Vám vzápětí přijde na Vámi zadaný e-mail, kde se kromě výsledku dozvíte i Vaše špatně zodpovězené otázky spolu se správnými odpověďmi.

Informace k testu z pravidel

Test se skládá z náhodně vylosovaných padesáti otázek, které jsou rozděleny do tří sekcí.

U každé otázky je podle náročnosti nastaven časový limit. V případě, že tento limit přetáhnete, test se automaticky přepne na další otázku bez možnosti vrácení.

V případě, že odpovíte na otázku před vypršením časového limitu a chcete pokračovat k otázce následující, stačí pouze kliknout na příslušné tlačítko - "Další otázka".

Každá správně zodpovězená otázka z padesáti je ohodnocena dvěma body, maximum je sto bodů.

První část obsahuje 15 otázek a je zaměřena na místa vhazování po určitých herních situacích, které mohou v zápasech nastat. U každé otázky máte označit jeden bod pro vhazování (a až e), kde po následujících situacích bude pokračovat hra. Nezáleží na poloze bodu, důležitý je prostor, zda v obranném pásmu, před modrými čarami, ve středu hřiště nebo v útočném pásmu.

Druhá část je zaměřena na všeobecný přehled pravidel a situací v nerovnovážném stavu na hřišti po vyloučení a obsahuje 15 otázek, přičemž je z nabízených možností vždy správná pouze jedna odpověď.
V prvních dvou částech testu můžete za správnou odpověď získat dva body, za nesprávnou nebo neoznačenou odpověď nula bodů.

Třetí část pak obsahuje 20 otázek, které se vztahují k různorodým herním situacím a výši trestů za nedovolenou hru. V nabídce jsou vždy čtyři odpovědi, kdy minimálně jedna odpověď je správná, ale správné mohou být až všechny čtyři odpovědi.
Ve třetí části získáte za kompletně správně zodpovězenou otázku dva body, za zodpovězenou otázku s jednou chybou je jeden bod (buď jedna špatně označená anebo jedna neoznačená správná odpověď), v případě více chybných odpovědí je nula bodů.

Po zodpovězení poslední padesáté otázky je Váš test ihned vyhodnocen. Protokol z testu Vám vzápětí přijde na Vámi zadaný e-mail, kde se kromě výsledku dozvíte i Vaše špatně zodpovězené otázky spolu se správnými odpověďmi.