Vítejte v aplikaci pro testování pravidel a předpisů hokejbalu Komise rozhodčích ČMSHb.

Před zahájením testu si pozorně přečtete informace k testu.